Program nauczania

Do dzisiaj w programie nauczania przetrwały przede wszystkim techniki: kenjutsubōjutsunaginatajutsuiaijutsutachiaibattōjutsusōjutsukodachijutsu oraz ryōtōjutsu. Jednak oprócz wymienionych wyżej dziedzin niektórzy mistrzowie przekazują również wiedzę o innych technikach. Mistrz Sugino Yukihiro naucza swoich studentów również technik jūjutsu i shurikenjutsu, natomiast shihan Ōtake Risuke przekazuje dodatkowo ustną wiedzę o sztuce ninjutsu, o strategii budowy fortyfikacji czy o sztukach magicznych, które w rzeczywistości łączyły w sobie elementy kosmologii i mistyki. Poniżej prezentujemy pełny program Katori Shintō-ryū wraz z tłumaczeniami nazw.

Nazwa Kata (czyli formy) 【zapis po japońsku】 (tłumaczenie na polski)

tachijutsu 【太刀術】 (techniki posługiwania się mieczem)

Kenjutsu 【剣術】 techniki walki mieczem długim

 omote no tachi【表之太刀】podstawy miecza
   – itsutsu no tachi【五津之太刀】pięć technik miecza
   – nanatsu no tachi【七津之太刀】siedem technik miecza
   – kasumi no tachi【神集之太刀】miecz zebranych bóstw kami
   – hakka no tachi【八神之太刀】miecz ośmiu bóstw kami
   
 gogyō no tachi【五行之太刀】pięć nauk o mieczu
   – mittsu no tachi【三津之太刀】trzy techniki miecza
   – yottsu no tachi【四津之太刀】cztery techniki miecza
   – in no tachi【陰之太刀】miecz cienia
   – sha no tachi【捨之太刀】`odrzucany miecz
   – hatsu no tachi【發之太刀】rozpoczynający miecz
   
 gokui shichijō no tachi【極意七条之太刀】esencja siedmiu artykułów o mieczu
   – tōyama no tachi
(ukifune no kurai)
【遠山之太刀】
(浮船之位)
miecz odległej góry
(pozycja dryfującej łodzi)
   – katanami no tachi
(yosui no kurai)
【片浪之太刀】
(葉水之位)
miecz częściowej fali
(pozycja wodnych liści)
   – agenami no tachi
(sangetsu no kurai)
【揚波之太刀】
(山月之位)
miecz wznoszącej się fali
(pozycja księżyca nad górą)

Iaijutsu 【居合術】 techniki szybkiego dobywania miecza

 omote no iai【表之居合】podstawy iai
   – kusanagi no ken【草薙之剣】miecz trawosiecz
   – nukitsuke no ken【抜附之剣】wyjęty i dźgający miecz
   – nukiuchi no ken【抜討之剣】wyjęty i tnący miecz
   – uken【右剣】miecz prawy[ch cięć]
   – saken【左剣】miecz lewy[ch cięć]
   – happōken【八方剣】miecz w ośmiu kierunkach
miecz ośmiu kierunków
   
 tachiai no battōjutsu【立会之抜刀術】techniki szybkiego wyciągnięcia miecza w pozycji stojącej
   – yukiai gyakunuki no tachi【行合逆抜之太刀】napotykający [wroga], przeciwnie wyciągnięty miecz
   – zengo chidori no tachi【前後千鳥之太刀】miecz przedniej i tylnej siewki
   – yukiai migi chidori no tachi【行合右千鳥之太刀】miecz siewki napotykającej [wroga] z prawej
   – gyakunuki no tachi【逆抜之太刀】przeciwne wyciągnięcie miecza
   – nukiuchi no tachi【抜 討之太刀】wyjęty i tnący miecz
   
• gokui no iai【極意之居合】esencja iai
   – kumokiri no ken【雲切之剣】miecz tnący chmury
   – hangetsu no ken【半月之剣】miecz półksiężyca
   – seigan no ken【清眼之剣】miecz nieskalanego wzroku
miecz czystego wzroku / oka
   – muitsu no ken【無一之剣】pierwszy miecz nicości
   – muni no ken【無二之剣drugi miecz nicości

Ryōtōjutsu 【両刀術】techniki walki dwoma mieczami

 ryōtō【両刀】dwa miecze
   – eigetsu no tachi
(niō no kurai)
【永月之太刀】
(二王之位)
miecz wiecznego księżyca
(pozycja dwóch królów)
   – suigetsu no tachi
(tenchi no kurai)
【水月之太刀】
(天地之位)
miecz księżyca odbitego w wodzie
(pozycja niebios i ziemi
pozycja całego uniwersum)
– isonami no tachi
(fūha no kurai)
【磯浪之太刀】
(風葉之位)
miecz przybrzeżnych fali
miecz fali uderzającej o brzeg
(pozycja liści na wietrze)
– murakumo no tachi
(sasu no kurai)
【村雲之太刀】
(佐寿之位)
miecz chmur nad wioską
miecz zachmurzonej wioski
(pozycja ratująca życie??)

Kodachijutsu 【小太刀術】 techniki walki krótkim mieczem kodachi

 gokui no kodachi【極意之小太刀】esencja kodachi
   – hangetsu no kodachi【半月之小太刀】kodachi półksiężyca
   – suigetsu no kodachi【水月之小太刀】kodachi księżyca odbitego w wodzie
   – seigan no kodachi【水月之小太刀】kodachi czystego widzenia

Bōjutsu 【棒術】 techniki posługiwania się kijem bō

 omote no bō【表之棒】podstawy kija 
   – seriai no bō【迫合之棒】zapoznanie się z 
   – sune-hishigi no bō【臑挫之棒】 miażdżące kolana
   – sayū no bō【左右之棒】 prawej i lewej strony
   – kasa-hazushi no bō【笠研乏棒】 zdejmujące nakrycie głowy
   – hane-tsuru-be no bō【刎釣瓶之棒】 noszące konwie z wodą
   – tachi-nami no bō【立浪之棒】 wznoszącej się fali
   
 gokui no bō【極意之棒】esencja kija 
   – gedan no kamae no bō【下段構之棒】 niskiej pozycji
   – kasumigake no bō【霞掛之棒】bō pokryte mgłą
   – denkō kamae no bō【電光構之棒】bō pozycji pioruna
   – in no kamae no bō【陰構之棒】 pozycji cienia
   – hikizue no kamae no bō【引杖構之棒】 pozycji ciągnięcia laski
   – tatsue kamae no bō【立杖構之棒】 pozycji stojącej laski

Naginatajutsu 【薙刀術】 techniki walki halabardą

 omote no naginata【表之薙刀】podstawy naginaty 
   – itsutsu no naginata【五津之長刀】pięć technik naginaty 
   – nanatsu no naginata【七津之長刀】siedem technik naginaty 
   – kasumi no naginata【霞之長刀】mglista naginata 
   – hakka no naginata【八箇之長刀】osiem technik naginaty 
    
 gokui shichijō no naginata【極意七條之薙刀】esencja siedmiu artykułów o naginacie 
   – embi no naginata【燕飛之長刀】naginata lecącej jaskółki 
   – tombo no naginata【蜻蛉之長刀】naginata ważki 
   – yoko no naginata【龍虎之長刀】naginata smoka i tygrysa

Sōjutsu 【槍術】 techniki walki włócznią

 omote no yari【表之槍】podstawy włóczni 
   – hiryū no yari【飛龍之槍】włócznia latającego smoka 
   – koryū no yari【去龍之槍】włócznia przemijającego smoka
włócznia martwego smoka
 
   – tsukidome no yari【突留之槍】włócznia zatrzymująca pchnięcia 
   – an’ya no yari【揚矢之槍】włócznia wznoszącej się strzały 
   – denkō no yari【電光之槍】piorunująca włócznia
włócznia piorunów
 
   – yoru no ya yari【夜之矢槍】włócznia nocnej strzały 
    
 hiden no yari【秘伝之鎗】sekretne techniki włóczni 
   – jōdan no yariai【上段之鎗合】wznosząca się włócznia 
   – gedan no yariai【下段之鎗合】opadająca włócznia

Shurikenjutsu 【手裏剣術】 techniki rzucania małymi przedmiotami

 omote no shuriken【表之手裏剣】podstawy posługiwania się shurikanami
   – siedem form kata  
 gogyō no shuriken【五行之手裏剣】pięć nauk o shurikenach
   – osiem form kata  
 gokui no shuriken【極意之手裏剣】esencja posługiwania się shurikenami
   – dziewięć form kata  
 okuden【口伝】przekaz ustny

Jūjutsu 【柔術】 techniki walki wręcz

 gokui no jūjutsu【極意之柔術】esencja technik walki wręcz
   – tsūken【通拳】podążając za pięścią
   – uchitori-te【内取手】chwytając rękę od wewnątrz
   – sotodori-te【外取手】chwytając rękę z zewnątrz
   – konoha-gaeshi【木葉返】odwrócenie liścia
   – musa-soku【無左足】zabranie lewej nogibrak lewek nogi
   – kata-e-mon【片衣紋】złapanie za jedno ramię / bark
   – ryō-e-mon【兩衣紋】złapanie za dwa ramiona / barki
   – koromo-shibori【衣搾】wykręcenie zbroi
   – kareki-ori【枯木折】złamanie martwego drzewa
   – oni-osae【鬼抑】spętanie demona
   – tengū-gaeshi【天狗返】zwrócenie / zwrot / oddanie tengū
   – yami-no-yo【闇之夜】noc mroku
   – sasudome【佐壽留 】zatrzymanie pchnięcia / dźgnięcia
   – giboshu-gaeshi【疑寶珠返】 
   – taki-toshi【瀧落】spadający wodospad
   – hishiribiki【七里引】prowadzić przez siedem długości
   – sukatamisugatami【姿見】zwierciadło
   – hagoromo-shibori【羽衣搾】wykręcenie szat
   – yume-makura【夢枕】poduszka snów
   – hiji-gane【臂金】żelazny łokieć
   – enji-shibori / saruko-shibori【猿子紋】 
   – toba-soto-ori【鳥羽外折】 
   – shika-no-issoku【鹿之一足】jedna noga jelenia
   – yama-toshi【山落】opadnięcie góryspadająca góra
   – sodeguruma【袖車】 
   – taki-yoko-koe【立横聲】 
   – dō-shibori【胴搾】wykręcenie torsu
   – hiki-shibori【引搾】ściśnięcie i szarpnięcie
szarpnięcie z wykręceniem
   – shōgi-daoshi-ori【将棋倒折】 
   – saka-yubi【逆指】wykręcenie palców
   – kubi-shibori【首搾】duszenieskręcenie karku
   – washi-no-ha-otoshi【鷲之羽落】 
   – sora-muki-busei【空向伏】 
   – kata-bane-osae【片羽子抑】 
   – oniki-bina【鬼木離】 
   – gozen-tori【御膳取】

Ninjutsu 【忍術】techniki obronne przed atakami oraz obecnością ninja

 okuden【口伝】przekaz ustny

Chikujōjutsu 【築城術】znajomość budowania fortyfikacji

okuden【口伝】przekaz ustny

Gunbai-heihō 【軍配兵法】 wojskowa wiedza strategiczna i taktyczna

okuden【口伝】przekaz ustny

Tenmon-chirigaku 【天文地理学】wiedza astronomiczna i geograficzna

okuden【口伝】przekaz ustny

In’yō-kigaku 【陰陽気学】wiedza tajemna, obejmująca kosmologię i mistykę

 kuji no in【九字之印】dziewięc gestów
 jūji no hō【十字之法】metoda dziesięciu znaków
 okuden【口伝】przekaz ustny

BIBLIOGRAFIA

– 免許皆伝巻物 (zwoje menkyo kaiden)

– 横瀬 知行、『日本の古武道』、日本武道館、東京、二〇〇一年

– “WAY OF THE WARRIOR – Way of the Samurai”, produkcja: BBC, 1983

– http://en.wikipedia.org/wiki/ Tenshin_Shōden_Katori_Shintō-ryū

Nie spamujemy! Przeczytaj naszą politykę prywatności